Distributör för Fuel Set FCC™ i Skandinavien

FUEL SET FCC™ - EN KOMPLETT BRÄNSLETILLSATS MED UNIKA FÖRDELAR

Fuel Set FCC

Fuel Set FCC™ är en komplett bränsletillsats med unika fördelar - endast en produkt kan göra allt detta!

FUNGERAR MED ALLA TYPER AV BRÄNSLEN!

Fuel Set FCC fungerar med alla typer av bränslen

Oavsett om du kör bil, båt, tåg eller buss, vet du med säkerhet att bränslet passerar igenom motorn. Genom att kontrollera kvaliteten på bränslet, kommer din motor att prestera, det den var avsedd att göra.

Oljebolagen levererar bränsle av högsta kvalitet, men de kan inte kontrollera vad som händer med bränslet  i tanken, när du använder motorn.

Fuel Set FCC fungerar med alla bränslen (förutom flygbränsle). Vid användning av Fuel Set FCC i ditt bränslesystem, minskar du risken för föroreningar och kondensering. Fuel Set FCC stabiliserar bränslet, när bränslet förvaras en längre tid i tanken. Fuel Set FCC fungerar i alla förbränningsprocesser, även i din gräsklippare eller oljeeldade värmepanna.

Fuel Set FCC används med stor fördel vid sjö- och off-road användning, där det nya EU-direktivet, kräver användning av ULSD (Ultra Low Sulphur Diesel), sk. biobränslen. Dessa biobränslen framkallar vatten från kondens, vilket kan leda till problem i ditt bränslesystem. Fuel Set FCC löser detta problem, direkt vid källan, genom att ta hand om föroreningen av vatten.

EMULSION I BRÄNSLET

Fuel Set FCC eleminerar de skadliga effekterna av vatten i bränslesystemet

Vattenemulsion, eller för mycket vatten i suspension, kan orsaka allvarliga skador på bränslesystemets komponenter. Vatteninnehållet orsakar förlust av smörjning, vilket resulterar i slitna bränslepumpar och injektorer.

Emulgerat vatten, reagerar också med kemikalier i bränslet, vid förbränningspunkten. Detta orsakar föroreningar i motorn som t.ex. avlagringar av gummi och harts. Emulgerat vatten, kan dessutom, ha en starkt negativ inverkan på bränslefiltret.

En vattenemultion, som lämnas obehandlad, separeras slutligen från bränslet och blir fritt vatten, en skadlig förorening i sig.

Regelbunden användning av Fuel Set FCC, eliminerar de skadliga effekterna av vatten i bränslesystemet och ger ytterligare smörjning, vilket skyddar din motor mot onödigt slitage.

FÖRHINDRAR BLOCKERADE FILTER

RENGÖR BRÄNSLESYSTEMET

MINSKAR KOSTNADERNA FÖR UNDERHÅLL

REKONDITIONERAR GAMMALT BRÄNSLE

Fuel Set FCC eleminerar de skadliga effekterna av vatten i bränslesystemet

Fuel Set FCC kan rekonditionera gammalt bränsle, utan att påverka bränslets kvalitet. Detta sparar pengar och resurser.

Vid förvaring under långa perioder bryter oxider, vax, gummi, harts osv., ned bränslet. Att använda ett sådant bränsle, kan orsaka stora skador på din motor. Att tömma bränslesystemet och deponera gammalt bränsle, utgör en stor kostnad, så det är bättre att låta bränslet vara kvar i tanken och istället använda Fuel Set FCC.

Fuel Set FCC bromsar processen som orsakar oxidation och stabiliserar bränslet.

OBS! Om bränslet inte skall användas under flera månader, t.ex. en reservkraftsgenerator eller en vinterförvarad båt, är det lämpligt att dubbla, eller tredubbla dosen med Fuel Set FCC. Efter att du doserat Fuel Set FCC i din tank, fyll upp hela tanken, för att undvika kondensbildning i bränsletanken.

LÄGRE UTSLÄPP

Fuel Set FCC effektiviserar förbränningen av kolvätebränslen. Detta ger en bränslebesparing och minskning av skadliga utsläpp. Vid normal förbränning bildas CO2 (koldioxid) och H2O (vatten).

ÅTERSTÄLLER FÖRLORAD BRÄNSLEEKONOMI

KONCENTRERAD OCH EKONOMISK - BETALAR SIG SJÄLV!

Fuel Set FCC eleminerar de skadliga effekterna av vatten i bränslesystemet

Med ett blandningsförhållande på 1:4000, är Fuel Set FCC antagligen det mest ekonomiska och effektiva sätt. Du skyddar både din motor och ditt bränslesystem. på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Många av våra kunder upplever så stora bränslebesparingar, att Fuel Set FCC betalar sig själv.

Vid första användningen skall dubbel dos appliceras, därefter 1:4000. Du behöver inte oroa dig om du råkat hälla i för mycket i tanken,  Fuel Set FCC i större mängd, förändrar inte kvaliteten på bränslet.

ANSVARSFULL MOT MILJÖN

ENKEL ATT ANVÄNDA

Fuel Set FCC finns i följande storlekar

Blisterförpackning 3 x 20 ml (60 st / box)

Doseringsflaska 250 ml
Doseringsflaska 500 ml
Doseringsflaska 1 liter

Plastdunk 1 liter
Plastdunk 5 liter
Plastdunk 25 liter

Container 1000 liter

Så här doserar du Fuel Set FCC

Tankstorlek Första användning Normal anvädning
5 liter 2,5 ml 1,25 ml
40 liter 20 ml 10 ml
60 liter 30 ml 15 ml
100 liter 50 ml 25 ml
200 liter 100 ml 50 ml
500 liter 250 ml 125 ml
1000 liter 500 ml 250 ml
2000 liter 1 liter 500 ml
4000 liter 2 liter 1 liter
10000 liter 5 liter 2,5 liter